← Zpět na výběr kurzů

Příprava na přijímací zkoušky na střední školy z matematiky

K dispozici

1 000 Kč

Komplexní příprava k jednotným přijímacím zkouškám z matematiky na střední školy a čtyřletá gymnázia. Celkem 14 vyučovacích hodin, ve kterých si uchazeč:

  • Zopakuje učivo v rozsahu požadavků jednotných přijímacích zkoušek.
  • Procvičí typové úlohy, které se vyskytují v testech.
  • Vyzkouší si netradiční úlohy.
  • Vyzkouší si přijímaci zkoušky nanečisto.

V případě nepříznivého vývoje pandemie přechází kurz na online formu pomocí webinářů, kde mohou uchazeči komunikovat s lektory přímo. Na tyto účely používáme Discord nebo Google Meet.

Probíraná témata: Číslo a proměnná. Závislosti, vztahy a práce s daty. Geometrie v rovině a prostoru. Nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Místo konání: Online
Datum zahájení:
Počet setkání: 12
Délka lekce: 1 x 90 minut