← Zpět na výběr kurzů

Přípravný kurz pro studium na osmiletém gymnáziu z matematiky

Nedostupný

Aktuálně je kurz nedostupný, tedy buď právě probíhá nebo skončil.

500 Kč

Komplexní příprava k jednotným přijímacím zkouškám z matematiky Kurz je koncipován tak, aby si uchazeč o studim:

  • Zopakoval učivo v rozsahu požadavků jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia.
  • Procvičil typové úlohy, které se vyskytují v testech.
  • Vyzkoušel si netradiční úlohy.

Matematika

Probíraná témata: obor přirozených čísel (početní operace a vztahy mezi čísly), základní geometrické útvary, jednoduché konstrukce, převody jednotek, obvody a obsahy, geometrie v prostoru, práce se strukturovanými daty, slovní úlohy

Místo konání: Online
Datum zahájení: Únor 2024
Počet setkání: 7
Délka lekce: 1 x 60 minut