← Zpět na výběr kurzů

Příprava na přijímací zkoušky na střední školy z českého jazyka

K dispozici

1 300 Kč

Kurz probíhá v prostorách ZŠ Čáslav náměstí.

Komplexní příprava k jednotným přijímacím zkouškám z českého jazyka na střední školy a čtyřletá gymnázia. Celkem 14 vyučovacích hodin v sedmi setkáních, ve kterých si uchazeč:

 • Zopakuje učivo v rozsahu požadavků jednotných přijímacích zkoušek ve stylu zadání, které se vyskytuje u ostrých přijímacích zkoušek.
 • Procvičí typové úlohy, které se vyskytují v testech.
 • Vyzkouší si netradiční úlohy.
 • Vyzkouší si přijímaci zkoušky nanečisto.

Termíny setkání

Začátek lekce je stanoven na 10:20.

 • 26. 2. 2023
 • 4. 3. 2023
 • 11. 3. 2023
 • 18. 3. 2023
 • 25. 3. 2023
 • 1. 4. 2023
 • 5. 4. 2023

Tištěné materiály dostane žák na místě kurzu. Nemusíte tedy nic tisknout. Vše bude připraveno.

Probíraná témata: slovní druhy (opakování), podstatná jména (vyjmenovaná slova), slovesa (shoda podmětu s přísudkem), přídavná jména, zájmena, číslovky, větné členy, věta a souvětí
Místo konání: ZŠ Náměstí Čáslav
Datum zahájení:
Počet setkání: 7
Délka lekce: 1 x 90 minut